Vi ser till att ert företag syns där ni bör synas – på rätt sätt och till rätt pris!

Digital marknadsföring med rätt mix av olika mediakanaler

 

MBn Media hjälper företag att hantera sina investeringar i olika sökmedier.
I en bransch som ständigt är i rörelse är det svårt att urskilja de investeringar som lönar sig på sikt. Vi analyserar därför varje kunds unika behov och deras önskemål. Utifrån detta upprättar vi gemensamt en mediaplan.

MBn Media hjälper er med en digital strategi gällande de olika möjligheter som finns gällande marknadsföring på sökmotorerna Google-Bing m.fl samt sociala medier så som Facebook, Instagram, twitter m.fl.

Hemsidan är basen i den digitala maknadsföringen.

Vi på MBn Media  anser att en riktigt bra och uppdaterad responsiv hemsida är av yttersta vikt så at de kunder som söker era tjänster i ert område når er.

Detta kan vi på MBn Media erbjuda er i form av:

MBn Media fungerar helt enkelt som ett filter mellan dig och reklamföretagen.
På så vis avlastar vi dig och dina medarbetare och ser till att alla investeringarna som görs hamnar på rätt ställe och ger maximal effekt.