Vårt möte

När vi träffas första gången är det bra om ni är så väl förberedda som möjligt. Det gör att vi kan använda tiden effektivt.

Ta med följande material till första mötet: 

Er marknadsföringsbudget 
Underlag som visar var ni köpt er marknadsföring det senaste året, och hur den fördelats mellan medieföretagen. För att få fram er marknadsföringsbudget kan ni kontakta er bokföringsbyrå eller revisor.

Eventuellt utvärderingsmaterial
Om ni har utvärderingsmaterial från föregående års marknadsföring är det bra om ni tar med det.

Tankar och idéer
Om ni redan nu har tankar och idéer kring er marknadsföring är det jättebra om ni skriver ner och tar med dem så att vi kan prata om det direkt.  Självklart kan ni alltid kontakta oss om ni har fler frågor eller funderingar kring er marknadsföring.